Kisah Bonaparte

Napoleon Bonaparte dari Perancis. Dikenal dan terkenal dalam sejarah dunia. Turut mengubah wajah dunia pada zamannya. Bahkan kebijakannya pernah juga mempengaruhi pemerintahan di Indonesia semasa penjajahan Belanda dahulu.

Bonaparte bukan sembarang jenderal. Dia punya perhatian terhadap agama-agama di dunia dari Yahudi, Nasrani dan Islam. Penjelajahannya ke negri-negri Arab semakin memperkenalkannya kepada ajaran Islam. Berusaha memahami apa itu sebenarnya Islam. 

"Musa telah diutus kepada bangsanya untuk mengajak ke jalan Allah. Isa Almasih diutus ke dunia Romawi dan Muhammad diutus ke benua lama," katanya mengungkapkan tiga manusia besar dalam sejarah-sejarah agama di dunia. Tidak seorangpun dapat memungkirinya. Sebab ketiga orang besar itu telah mengilhami tiga agama besar di dunia yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam.

Menurut Bonaparte, jazirah Arabia sesudah Isa Almasih menjadi penyembah berhala selama 6 abad sampai pada waktu datangnya Muhammad dengan seruannya supaya menyembah kepada Allah Swt. Apa yang diumumkan Muhammad itu telah meninggalkan kesan mendalam bagi Bonaparte. Hasil pengamatannya terhadap Muhammad dan Al-Quran selama ini menyimpulkan ada sesuatu yang lebih dari Al-Quran. 

"Saya berharap dalam waktu yang tidak lama lagi, saya dapat mempersatukan semua kaum cerdik, pandai dan terpelajar dari semua negara dan membentuk pemerintahan yang seragam berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran, karena hanya Al-Quran saja yang menunjukkan manusia ke jalan keselamatan," kata Bonaparte tanpa ragu-ragu. Begitu pengalaman Bonaparte dikutip dari buku "Bonaparte et I'Islam", Cherfils, Paris.  

No comments:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan cerdas dan bijak, lebih baik diam daripada anda komentar yang tidak bermutu